086 8888 796
Ghost Windows 10 Pro 64bit version 1903 ToanBB v1

Ghost Windows 10 Pro 64bit version 1903 ToanBB v1

Đặc điểm bản Ghost: Bản ghost làm từ Windows 10 Pro 64bit version 1903 từ bộ cài ISO nguyên gốc tạo bằng Media Creation Tool. Không tinh chỉnh cá nhân hóa gì, chưa thêm ngôn ngữ tiếng Việt cũng như bộ gõ Telex của Windows, các bạn sau khi ghost thêm thủ công trong Setting. Không thêm, bớt, tinh chỉnh dịch vụ gì nhằm giữ tính ổn định của Windows.

Ghost Windows 10 Pro 64bit version 1903 ToanBB v1
Ghost Windows 10 Pro 64bit version 1903 ToanBB v1

Đặc điểm bản Ghost: Bản ghost làm từ Windows 10 Pro 64bit version 1903 từ bộ cài ISO nguyên gốc tạo bằng Media Creation Tool. Không tinh chỉnh cá nhân hóa gì, chưa thêm ngôn ngữ tiếng Việt cũng như bộ gõ Telex của Windows, các bạn sau khi ghost thêm thủ công trong Setting. Không thêm, bớt, tinh chỉnh dịch vụ gì nhằm giữ tính ổn định của Windows. 16:47:27 30/05/2019

Xem chi tiết

Bộ máy tính để bàn GM1/GM1+ chơi mượt LOL, làm youtube thoải mái

Bộ máy tính để bàn GM1/GM1+ chơi mượt LOL, làm youtube thoải mái

4.500.000 VND 4.000.000 VND Xem ngay
Bạn vừa xem